Op social media is short copy cruciaal; korte en krachtige teksten. In enkele woorden of zinnen moet je de aandacht trekken en de lezer nieuwsgierig maken. Wij helpen u graag bij het schrijven van optimale short copy.
Goede content wordt niet alleen bepaald door de copy, het draait om de optimale combinatie van beeld en (short) copy. In de ‘perfecte’ social media post vullen de copy en het beeld elkaar aan en versterken elkaar.
Wij richten ons op content creatie voor social media en zijn hierin altijd op zoek naar een goede balans tussen bedrijfsspecifieke berichten en overige (op doelgroep toegespitste) content.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!